Domov | Dogodki | Info za študente | Raziskovanje | Laboratoriji | Člani | Ustanovitelji | Povezave | Išči
Informacije za študente > predmeti > projektiranje organizacijskih sistemov


Predmeti
Diplomske naloge
Magistrske naloge
Povezave


 

projektiranje organizacijskih sistemov
 
Profesor: prof. dr. Jože Gričar

Predmeti

E-poslovanje
Informacijski sistemi
Projektiranje org. sistemov

Asistenti: Marjeta Marolt
dr. Gregor Lenart
doc.
dr. Andreja Pucihar

 

Navodila za seminarsko nalogo in vaje
bullet

Navodila za izdelavo seminarske naloge

bullet

Obrazec za seminarsko nalogo

bullet

Priloga 1: Predloga zapisnika - 1.obisk

bullet

Priloga 2: Predloga zapisnika - 2.obisk

bullet

Priloga 3: Predloga zapisa o predstavitvi naročniku in tehnologu

Predstavitve

Problem in problemsko stanje - celota in povzetek

Preurejanje procesov in tehnika IDEF0 - celota in povzetek
Problem-proces-celovita rešitev
Metodologija reševanja problema - razlaga tabel
Celovite programske rešitve in mySAP ERP - 1. del
Celovite programske rešitve in mySAP ERP - 2. del
Vaje: mySAP ERP ali MS Navision
Vaje: mySAP ERP - oskrbovalni proces
Gradiva za vaje

Analiziranje in oblikovanje procesov s pomočjo programa Visio 2003: Primer procesa obravnavanja naročila

Tehnika IDEF0
VAJA: Uporaba celovite programske rešitve: Primer nabavnega in prodajnega procesa (rešitvi SAP ERP ali MS Dynamics Navision)
SAP ERP - navodila, primer nabavnega procesa
SAP ERP - navodila, primer prodajnega procesa
MS Dynamics - Navision - navodila, primer prodajnega procesa
Predstavitve v preteklih letih
Uporaba informacijskih tehnologij za reševanje mehkih problemov
Gregor Lenart, asistent
Središče za e-poslovanje, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru

Programi za celovit informacijski sistem

Kristina Bogataj

Središče za e-poslovanje, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru 


Copyright
©2003 Središče za e-poslovanje.
Vse pravice pridržane.