Domov | Dogodki | Info za študente | Raziskovanje | Laboratoriji | Člani | Ustanovitelji | Povezave | Išči
RAZISKOVANJE > RAZISKAVE > REŠEVANJE MEHKIH PROBLEMOV
 

Raziskave
Projekti

 


 

Reševanje mehkih problemov z uporabo informacijske tehnologije
 
Predstavitev raziskave:  

Vedno hitrejši razvoj in spremembe v okolju zahtevata prilagajanje organizacij novim razmeram. Če se organizacija ne prilagaja spremembam v okolju, postane nekonkurenčna in je s tem ogrožen njen obstoj. Organizacije morajo premosti razkorak med obstoječim stanjem in želenim stanjem na organiziran način s sistematičnim reševanjem mehkih problemov.

Raziskava proučuje vpliv informacijske tehnologije na učinkovitost reševanja mehkih problemov. Oblikovan je proces in model reševanja mehkega problema. Model reševanja mehkega problema prikazuje členjenje mehkega problema na vzroke, cilje in rešitve ter vloge lastnika problema, naročnika reševanja problema in reševalca problema v procesu reševanja.

Iz modela reševanja mehkega problema je izpeljan model tehnološke podpore reševanja mehkih problemov, ki prikazuje organizirano in sistematično uporabo informacijske tehnologije za reševanje mehkih problemov. Na podlagi oblikovanega modela tehnološke podpore reševanja mehkih problemov smo podprli proces reševanja mehkega problema s programom za reševanje problema. To je spletna rešitev, ki omogoča zbiranje idej v zvezi z reševanjem problema in povratno povezavo v procesu reševanja problema z vpogledom v ideje drugih reševalcev problema.

Raziskava proučuje, kako informacijska tehnologija, ki omogoča vpogled v ideje drugih reševalcev problema, vpliva na učinkovitost reševanja mehkih problemov z vidika podanega števila idej in časa podajanja idej za reševanje problema. Razviti program za reševanje problema je ovrednoten z izvedbo devetih laboratorijskih poskusov, v katerih so sodelovali študentje.

Študentje, ki so sodelovali v skupini, ki ji je bil omogočen vpogled v ideje drugih reševalcev problema, so v povprečju zbrali večje število idej in so pri tem za posamezno idejo porabili manj časa. Informacijska tehnologija omogoča vpogled v ideje drugih reševalcev, kar vpliva na reševanja mehkih problemov tako, da krajša čas podajanja idej in povečuje število podanih idej ter s tem povečuje učinkovitost reševanja mehkih problemov.

Laboratorijski poskusi so uspešno potrdili predlagan model tehnološke podpore reševanja mehkih problemov na nivoju zaupanja 0.05. Na podlagi spoznanj iz literature, oblikovanja modela tehnološke podpore reševanja mehkih problemov in analize v poskusih zbranih podatkov so bila izdelana priporočila organizacijam za uporabo informacijskih tehnologij za izboljšanje učinkovitosti reševanja mehkih problemov.

Organizacijam priporočamo uporabo tehnološke podpore reševanja mehkih problemov z možnostjo vpogleda v ideje drugih, ker tovrsten način reševanja problema povečuje učinkovitost reševanja mehkega problema s tem, da se poveča število idej in skrajša čas podajanja idej. Takšen način reševanja pomembnih mehkih problemov omogoča organizacijam hitrejše prilagajanje spremembam v okolju in s tem tudi povečanje konkurenčnosti na hitro razvijajočem se globalnem trgu.

Gregor Lenart


Copyright
©2003 Središče za e-poslovanje.
Vse pravice pridržane.