Domov | Dogodki | Info za študente | Raziskovanje | Laboratoriji | Člani | Ustanovitelji | Povezave | Išči
RAZISKOVANJE > RAZISKAVE > Storitve mobilnega poslovanja z vidika uporabnikov v Sloveniji
 

Raziskave
Projekti

 


 

Storitve mobilnega poslovanja z vidika uporabnikov v Sloveniji
 
Predstavitev raziskave:

Obširni rezultati raziskave

Raziskava je vključevala pisni vprašalnik in spletni vprašalnik. Da bi dobljene rezultate lahko primerjal z rezultati evropske raziskave, je bil za osnovo raziskave vzet vprašalnik MobiCom projekta. Vprašalnik  je bil  preveden in prirejen na Slovenske razmere. Vprašalnik je razdeljen v tri glavne dele: vprašanja povezana z demografskimi podatki o anketirancu, vprašanja o mobilnih tehnologijah in vprašanja o mobilnih storitvah. Od uporabnikov sem želel izvedeti kakšna so njihova mnenja o mobilnih storitvah, katere storitve že uporabljajo, zakaj nekaterih storitev ne uporabljajo, kaj bi se moralo spremeniti, da bi začeli uporabljati mobilne storitve in podobno. Zaradi čim boljše primerljivosti rezultatov z rezultati MobiCom raziskave je bil kot medij za anketiranje uporabljen svetovni splet. Ker pa se nisem želel omejiti samo na uporabnike interneta sem izvedel tudi pisno anketo po pošti. Pisni anketni vprašalnik je bil poslan na okoli 2000 naslovov. Podatke iz vrnjenih vprašalnikov sem prenesel v elektronsko obliko in jih pridružil podatkom zajetim preko svetovnega spleta. Spletna anketa je bila objavljena na spletni strani Središča za elektronsko poslovanje. Anketiranje je potekalo tri tedne. Pri raziskavi sem upošteval priporočila izvajalcev slovenske raziskave RIS. Glavno priporočilo raziskovalcev je, da je potrebno uporabnike interneta povabiti prek najpogosteje obiskanih strani na internetu v Sloveniji ter preko elektronske pošte (RIS, 2001). Zato sem na spletne portale in iskalnike kot so »Najdi.si« in »Matkurja« objavil povezavo na spletno anketo. Povezave na anketo sem objavil tudi na nekaterih drugih pogosto obiskanih spletnih straneh. Poleg tega sem obvestilo o anketi in povezavo nanjo poslal po elektronki pošti na okoli 3000 naslovov.

Dobljene rezultate sem analiziral z uporabo statističnega orodja SPSS in jih podal kot bistvo magistrske naloge. Pri statistični obdelavi sem uporabil naslednje statistične metode: opisno statistiko, frekvenčne porazdelitve, analizo srednjih vrednosti, varianc in normalnosti ter korelacijo in različne statistične teste.

Ker je zajemanje podatkov potekalo preko svetovnega spleta in pisno po pošti sem primerjal tudi rezultate anket pridobljenih po pošti in preko svetovnega spleta. Rezultate sem tudi primerjal z rezultati raziskave MobiCom in poudaril bistvene razlike in podobnosti.

Na koncu sem na podlagi spoznanj iz literature in iz rezultatov raziskave podal priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje. Priporočila za prakso vsebujejo priporočila za razvoj uspešnih mobilnih storitev in priporočila za njihovo hitrejše razširjanje med uporabniki.


Mag. Uroš Hribar

 

 

Copyright ©2003 Središče za e-poslovanje.
Vse pravice pridržane.