Domov | navzgor | Dogodki | Info za študente | Raziskovanje | Laboratoriji | Člani | Ustanovitelji | Povezave | Išči
RAZISKOVANJE > RAZISKAVE > VKLJUČEVANJE PODJETJA MEBOR NA ELEKTRONSKO TRŽNICO
 

Raziskave
Projekti

 


 

VKLJUČEVANJE PODJETJA MEBOR NA ELEKTRONSKO TRŽNICO
 
Predstavitev raziskave:  

V prvih poglavjih diplomske naloge smo se posvetili opredelitvi teme, pojmov, ciljev in problema vključevanja podjetja Mebor d.o.o. na elektronsko tržnico. Sledi njihova zgodovina, vrste, načini trgovanja, zaračunavanje storitev in lastnosti uspešnih elektronskih tržnic.

V nadaljevanju smo prikazali razširjenost in razvoj poslovanja na elektronskih tržnicah v svetu, njihove prednosti in slabosti ter pripravljenost podjetja za članstvo. V procesu izbire najprimernejše elektronske tržnice smo najprej določili dejavnike na podlagi katerih je bila izbrana elektronska tržnica Alibaba. Zasnova vključevanja podjetja Mebor d.o.o. na elektronsko tržnico je sestavljen iz opisa podjetja, obstoječega stanja, ciljev delovanja, predlogov uvajanja in same vključitve.

V zadnjem delu diplomske naloge smo podali rezultate dela in smernice za nadaljnje delovanje podjetja Mebor d.o.o. na področju elektronskih tržnic.

Ker so elektronske tržnice ena izmed novejših oblik elektronskega poslovanja, predstavljajo zaključki diplomske naloge izredno prednost podjetja Mebor d.o.o. pred svojo konkurenco.
 

Aleš Tolar


Copyright
©2003 Središče za e-poslovanje.
Vse pravice pridržane.