Domov | Dogodki | Info za študente | Raziskovanje | Laboratoriji | Člani | Ustanovitelji | Povezave | Išči
RAZISKOVANJE > RAZISKAVE > VKLJUČEVANJE ORGANIZACIJE NA E-TRŽNICO
 

Raziskave
Projekti

 


 

VKLJUČEVANJE ORGANIZACIJE NA E-TRŽNICO
 
Predstavitev raziskave:  

V raziskavi smo želeli ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na vključevanje organizacije na elektronsko tržnico. Na podlagi predhodnih raziskav, primerov iz prakse in razgovorov s strokovnjaki v nekaterih organizacijah v Sloveniji, smo oblikovali izhodiščni raziskovalni model, v katerem smo dejavnike razdelili v tri skupine in sicer na dejavnike organiziranosti organizacije, organiziranosti elektronske tržnice in poslovnega okolja. Tako oblikovani izhodiščni raziskovalni model je služil za oblikovanje anketnega vprašalnika.

V vprašalniku smo poleg podatkov o anketirancih in organizaciji, zbirali tudi podatke o izkušnjah z elektronskim poslovanjem in s poslovanjem na elektronskih tržnicah. Anketirancev smo ponudili 75 trditev, ki so bile vezane na dejavnike organiziranosti organizacije, organiziranosti elektronske tržnice in poslovnega okolja.

Raziskavo smo izvedli v 250-ih velikih organizacijah v Sloveniji in sicer med vodji nabave, prodaje in informatike. Za nadaljnjo obravnavo podatkov smo dobili 119 izpolnjenih anketnih vprašalnikov.

Z raziskavo smo pridobili podatke o anketirancih in organizacijah, podatke o izkušnjah pri uporabi elektronskega poslovanja organizacij in izkušnjah pri uporabi elektronskih tržnic. Temelj raziskave je bil v proučevanju mnenj anketirancev o dejavnikih, ki vplivajo na vključevanje organizacije na elektronsko tržnico. Na podlagi tega smo oblikovali model dejavnikov vključevanja organizacije na elektronsko tržnico.

Pomembnost dejavnikov za vključevanje organizacije v elektronsko tržnico v modelu smo predstavili z različnih zornih kotov in sicer z vidika področja prodaje, nabave in informatike v organizaciji in z vidika različnih možnih načinov vključevanja organizacije na elektronsko tržnico - kupcev, prodajalcev in ponudnikov storitev elektronske tržnice.

Raziskavo smo strnili s priporočili za prakso in predlogi za nadaljnje raziskovanje na tem področju.

Ker so elektronske tržnice ena izmed novejših oblik elektronskega poslovanja, ki se zelo hitro razvija in razširja, so zaključki raziskave zanimivi za prakso. Doprinos k praksi izhaja iz priporočil, ki izhajajo iz modela in omogočajo organizacijam, ki se nameravajo na elektronsko tržnico vključiti kot kupci, prodajalci ali ponudniki storitev, da upoštevajo dejavnike, ki so se izkazali za njih pomembni in se s tem bolje pripravijo na uspešnejše vključevanje na elektronsko tržnico.

Dr. Andreja Pucihar


Copyright
©2003 Središče za e-poslovanje.
Vse pravice pridržane.