Domov | Dogodki | Info za študente | Raziskovanje | Laboratoriji | Člani | Ustanovitelji | Povezave | Išči
RAZISKOVANJE > RAZISKAVE > proces e-oskrbovanja
 

Raziskave
Projekti

 


 

proces e-oskrbovanja
 
Predstavitev raziskave:  

Elektronsko poslovanje med podjetji odpira nove poslovne priložnosti in omogoča tesnejše sodelovanje med kupci in dobavitelji. Pri elektronskem poslovanju med podjetji gre za usmerjanje poslovnih procesov med dobavitelji in poslovnimi partnerji. Če podjetja želijo ostati konkurenčna morajo elektronsko poslovati. Podjetja se ne sprašujejo več, zakaj, ampak kako elektronsko poslovati, da bodo doseženi rezultati čim boljši. Elektronski poslovni procesi pomembno spreminjajo način poslovanja in te spremembe spreminjajo oskrbovalne verige in strukturo številnih dejavnosti, ter s tem povečujejo potrebo po merjenju teh sprememb.

V raziskavi so podani dejavniki elektronskega poslovanja v procesu oskrbovanja. Proces oskrbovanja je strateško pomemben proces in izkazalo se je, da lahko razdelimo dejavnike elektronskega poslovanja v tem procesu na štiri skupine dejavnikov: čas, stroški, enostavnost in število elektronskih transakcij v zvezi z obravnavanjem podatkov.

Raziskava je bila izpeljana med 250-imi velikimi podjetji, ki imajo spletno stran podjetja in so največja tudi po prihodku. V raziskavi je bilo izvedeno vabljeno anketiranje. Anketni vprašalnik je bil naslovljen na predsednike uprav/direktorje podjetij s prošnjo, da anketni vprašalnik izpolnijo vodja nabave, vodja logistike in vodja informatike. 133 podjetij je anketne vprašalnike izpolnilo.

Z raziskavo so pridobljeni podatki o anketirancu in podjetju ter podatke o izkušnjah z elektronskim poslovanjem. Temelj raziskave pa je v pridobljenih spoznanjih v zvezi s koristmi elektronskega poslovanja v procesu oskrbovanja. Na podlagi spoznanj v zvezi z dejavniki in njihovih povezav je oblikovan model dejavnikov elektronskega poslovanja v procesu oskrbovanja.

Raziskava prispeva k poznavanju pomembnih dejavnikov elektronskega poslovanja v procesu oskrbovanja. Raziskava prinaša uporabne podatke s področja elektronskega poslovanja v procesu oskrbovanja in nakazuje smernice za nadaljnje raziskave na tem področju.

Pomembnejši prispevek raziskave je na podlagi spoznanj možno načrtovanje, uvajanje in razširjanje elektronskega poslovanja v procesu oskrbovanja s takšnimi lastnostmi, ki izpolnjujejo potrebe in pričakovanja kupcev, ki se želijo oskrbeti z izdelki različnih dobaviteljev na čimbolj uspešen in učinkovit način. Poznavanje dejavnikov elektronskega poslovanja prispeva k odkrivanju koristi elektronskega poslovanja v procesu oskrbovanja, ter odkrivanju novih poslovnih priložnosti in s tem k večji konkurenčnosti podjetij.

mag. Mateja Podlogar

Copyright ©2003 Središče za e-poslovanje.
Vse pravice pridržane.