RAZISKOVANJE > RAZISKAVE >ALADIN
  


 

ALADIN
 
Predstavitev iniciative:  
ALADIN - ALpe ADria university INitiative
Z vidika priložnosti za raziskovanje e-poslovanja prek meja spodbujamo razvoj zadevnega raziskovalnega programa v regiji v naslednjih štirih letih. V tej smeri že uspešno sodelujejo središča za e-poslovanje univerz v Grazu, Mariboru, na Reki in v Trstu. Prorektorji teh univerz so ob priliki četrtega mednarodnega sestanka direktorjev in vladnih predstavnikov o e-poslovanju prek meja v regiji 23. oktobra 2002 v Ljubljani podpisali pismo o nameri sodelovanja pri raziskovanju in podiplomskem izobraževanju e-poslovanja. Iz tega sestanka je izšla pobuda za sodelovanje univerz v regiji z naslovom eBusiness ALADIN – ALpe-ADria Initiative, ki je odprta za vključevanje univerz v regiji in povezovanje s podjetji in vladnimi organizacijami.

Sodelujoče univerze:

Univerza v Grazu, Avstrija

Univerza v Mariboru, Slovenija

Univerza na Reki, Hrvaška

Univerza v Trstu, Italija


Orodje za razvoj skupnega predmetnika - Oracle iLearning.

 


Copyright
©2003 Središče za e-poslovanje.
Vse pravice pridržane.