Domov | Izhodišča in cilji | Komu je namenjen? | Program in predstavitve
 

Panel 9.30 - 11.00
Panel 11.30 - 13.00
Panel 14.00 - 15.30

 


 

Problemi vzpostavljanja in uporabe e-tržnice
 
11.30 – 13.00   Problemi vzpostavljanja in uporabe e-tržnice
Problemi vzpostavljanja in uporabe e-tržnic
Mag. Andreja Pucihar,
asistentka, vodja laboratorija za e-tržnice
Središče za e-poslovanje, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
Elektronske tržnice so novi poslovni modeli, ki so rezultat inovativne uporabe informacijske tehnologije. Elektronsko tržnico pojmujemo kot na internetnih tehnologijah temelječ medorganizacijski informacijski sistem, ki omogoča združevanje velikega števila podjetij - kupcev in prodajalcev na enem mestu. Podjetja na elektronski tržnici izmenjujejo podatke o izdelkih, storitvah in pogojih trgovanja, uporabljajo spletne dražbe, sklepajo pogodbe, uporabljajo logistične, zavarovalniške in plačilne storitve. V Sloveniji poslovanje na elektronskih tržnicah še ni razvito. Tudi elektronske tržnice, ki bi podpirala poslovanje med podjetji, zaenkrat še ni vzpostavljene. Kaže se interes nekaterih podjetij, ki proučujejo možnosti za vzpostavitev elektronske tržnice kot na primer ponudnikov internetnih storitev in rešitev, ponudnikov tehnologije ter nekaterih drugih podjetij. Kljub temu, da v Sloveniji elektronske tržnice še nimamo, pa imajo nekatera slovenska podjetja že izkušnje z vključevanjem in poslovanjem na elektronskih tržnicah. Področje poslovanja na elektronskih tržnicah je zaenkrat še v razvoju in se zaradi dinamičnega okolja zelo hitro spreminja. Ker pa se z elektronskim poslovanjem brišejo meje med državami in se tržišča vse bolj odpirajo in povezujejo, bodo podjetja morala postati sposobna konkurirati na globalnem tržišču. Ta način poslovanja bo vse bolj zanimiv za slovenska podjetja, saj se ob vključevanju v Evropsko unijo za mnoga podjetja odpirajo nova tržišča. Zato bodo podjetja na različne načine skušala pridobiti konkurenčno prednost, med drugim tudi prek poslovanja na e-tržnicah. V panelu bomo razpravljali o stanju v Sloveniji, o izkušnjah podjetij s poslovanjem na elektronskih tržnicah in o razmišljanjih ter načrtih ponudnikov storitev.
Problemi vzpostavljanja in uporabe e-tržnice
Miklavž Bole
, vodja informatike in organizacije
Iskraemeco d.d., Kranj
E-tržnice - priložnost in izziv za Kovinoplastiko Lož d.d.
Črtomir Ješelnik
, vodja IT projektov
Kovinoplastika d.d. Lož
Uvajanje elektronskih tržnic v mala in srednje velika podjetja
Boris Kunilo, univ.dipl.org
., vodja projektov
Pospeševalni center za malo gospodarstvo
Elektronsko poslovanje v Abanki
Irena Miš Svoljšak, univ.dipl.ekon.
, direktorica Službe trženja
Abanka d.d., Ljubljana
Internetni ponudniki in e-tržnice
Tomaž Pernovšek
, vodja projektov
SiOL d.o.o., Ljubljana

Copyright ©2002 Središče za e-poslovanje.
Vse pravice pridržane..