Domov | Izhodišča in cilji | Komu je namenjen? | Program in predstavitve

5. sestanek direktorjev informatike


Izraba informacijske tehnologije
za e-poslovanje
 


Konferenčna dvorana

Lek d.d. Ljubljana, Verovškova 57
Sreda, 20. novembra 2002 od 8.30 do 15.30


So-organizatorja:

Središče za e-poslovanje
Organizacije v Slovenskem projektu elektronsko poslovanje


Informacije:

Središče za e-poslovanje
Fakulteta za organizacijske vede
Univerza v Mariboru
Kidričeva 55a
4000 Kranj

telefon: (04) 237-4291
faks:    (04) 237-4365

Kontaktna oseba:
Kristina Bogataj

Copyright ©2002 Središče za e-poslovanje. Vse pravice pridržane.
Zadnja sprememba:22-dec-2005